Personvern

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med ditt kjøp. Little Black Brush bruker informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

Cookies er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten mengde tekst som lagres av nettleseren din når du besøker en nettside. De kan for eksempel brukes i forbindelse med statistikk som brukes til å gjøre nettsidene bedre, for å måle og forbedre relevansen til annonser, når du logger deg inn på nettsidene eller når du deler informasjon i sosiale medier.

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at dersom du ikke aksepterer cookies fører det til at mange nettsider ikke vil fungere optimalt.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres kun nødvendige opplysninger til 3. part f.eks i forbindelse med frakt. Ellers vil vi ikke selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Oppbevaring av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp oppbevares i vårt kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare oppbevares i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger.

Datatilsynet er klageorgan.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om opplysninger som er registrert, dine kjøp og krav om sletting rettes til:

 LITTLE BLACK BRUSH SABINA PAULA GRUDZIEN
 sabina@littleblackbrush.no
 +47 40058844
 Org. nr: 913747763